Erakliendile

Arvutiremont
Nutiseadmete remont/hooldus
Arvutivõrgud WiFi ja LAN
Toonerite täitmine
Kodulehed

Arvutihooldus
Ostueelne nõustamine
Kasutatud arvutite müük
Arvutiabi Kaugabi
Elektroonika remont/hooldus

Ärikliendile

IT-Hooldus
Riistvara haldus
Andmete varundamine
Terviklahendused ettevõttele
Riigihanked

IT Nõustamine
Tarkvara haldus
Kodulehtede valmistamine
Arvutiparkide koostamine
Lihthanked

Andmete taastamine
DELL PartnerDIRECT
ORDI volitatud garantii ja remont
Lenovo Business Partner
Navigatsiooniseadmed ja raadiosaatjad
Videovalveseadmed
Pitsatite valmistamine
Salvestus DVDle
Videolaenutus, VHS/DVD

Share this Page